Navigácia

Základné informácie Symbol Zameranie kampane Aktivity - 2013/2014 Aktivity - 2014/2015 Aktivity - 2015/2016 Aktivity - 2016/2017 Aktivity - 2017/2018 Aktivity - 2018/2019 Aktivity - 2019/2020

ČERVENÉ STUŽKY

Aktivity - 2013/2014

1.aktivita

Prezentácie pre žiakov 7.ročníka, oboznámenie žiakov s projektom "ČERVENÉ STUŽKY"

 

2.aktivita

Úvod celoslovenského projektu „ Červené stužky“- aktivita v boji proti AIDS, prezentácia projektu a prednáška pre 7.ročník téma : „ Negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie človeka“- spolupráca s RÚVZ Humenné