Navigácia

Základné informácie Symbol Zameranie kampane Aktivity - 2013/2014 Aktivity - 2014/2015 Aktivity - 2015/2016 Aktivity - 2016/2017 Aktivity - 2017/2018 Aktivity - 2018/2019 Aktivity - 2019/2020

ČERVENÉ STUŽKY

Aktivity - 2014/2015

1.aktivita
Žiaci 7. ročníka sa oboznámili s projektom - Červené stužky.

2.aktivita
Prednáška pre žiakov 7. ročníka, téma: Negatívny vplyv drogových závislostí na zdravie človeka.
Spolupráca s RÚVZ Humenné.