Navigácia

Základné informácie Symbol Zameranie kampane Aktivity - 2013/2014 Aktivity - 2014/2015 Aktivity - 2015/2016 Aktivity - 2016/2017 Aktivity - 2017/2018 Aktivity - 2018/2019 Aktivity - 2019/2020

ČERVENÉ STUŽKY

Aktivity - 2015/2016

V  školskom roku 2015/2016 sme sa zapojili do projektu ,, Červené stužky ''.

Naše aktivity:

Oboznámenia sa s projektom, prezentácie pre žiakov 7., 8., a 9.ročníka. Všetky aktivity boli zverejnené aj  na webovej stránke školy.
Prednáška pre žiakov 7. ročníka téma: ,, Negatívny vplyv  drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie človeka''- spolupráca s RÚVZ Humenné
Prednáška pre žiakov 9. ročníka téma: ,, Prevencia AIDS, HIV a pubescentné správanie''- spolupráca s CPPPaP v Humennom
 


Na hlavnej chodbe hlavná koordinátorka a žiaci 7. B pripravili informačnú nástenku o priebehu projektu ,,Červené stužky ''

Príprava :,,Červených stužiek".
Žiaci 7.B vyrobili červené stužky, ktoré sú symbolom projektu.

 


 

1.12.2015
Rozdávanie červených stužiek pre  pedagógov a žiakov našej školy.
Rozhlasová relácia a vyhodnotenie projektu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria