Navigácia

Správa Rady rodičov - 2015/2016 Zoznam triednych dôverníkov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 3.11. a 22.11.2016 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 16.02.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.06.2017 Správa Rady rodičov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 04.10.2017 Zoznam triednych dôverníkov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 23.11.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.02.2018 Správa Rady rodičov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 03.10.2019

ZRPŠ

Zoznam triednych dôverníkov - 2016/2017

     1.A     Ing. Milena Rajňáková- Tekeľová CFC

     1.B     Magdaléna Cariková Mišľanová

     2.A    Ing. Ingrid Ciprová

     3.A    Ing. Bibiana Rečlová

     3.B    Vladimír Jevčák

     4.A    MUDr. Miloslava Štofčíková

     4.B    Peter Engel

     5.A    Adriana Feškaničová .

     5.B    p. Milčáková

     6.A   Ing. Peter Cerula

     7.A   Mgr. Alena Engelová

     7.B   Igor Kurilla

     8.A   Mgr. Silvia Kassaiová

     8.B    Jozef Milčák

     9.A    Maroš Andrejkovič

     9.B   Jaroslav Knižka 

 

Dňa 28. 9. 2016 o 16.00 hod. sa konali v ZŠ Kudlovská 11, Humenné voľby členov rady školy za rodičov.     

Zo 16 navrhnutých kandidátov za každú triedu boli za členov rady školy rodičmi zvolení:

1. Ing. Peter CERULA

2. MUDr. Miloslava ŠTOFČÍKOVÁ

3. Peter ENGEL

4. Ing. Milena RAJŇÁKOVÁ-TEKEĽOVÁ, CFC

Blahoželáme!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria