Navigácia

Správa Rady rodičov - 2015/2016 Zoznam triednych dôverníkov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 3.11. a 22.11.2016 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 16.02.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.06.2017 Správa Rady rodičov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 04.10.2017 Zoznam triednych dôverníkov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 23.11.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.02.2018 Správa Rady rodičov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 03.10.2019

ZRPŠ

Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 03.10.2019

   Zápisnica zo  stretnutia Rady rodičov  z 03.10 .2019


Dňa 03.10.2019 za účasti 14 zástupcov tried bolo na stretnutí Rady rodičov prejednané:

  Za predsedu bol zvolený Ing. Cerula Peter
       podpredseda               Mgr. Behún Peter
       pokladník                   Ing. Rečlová Bibiána

Rada sa oboznámila s čerpaním finančných prostriedkov poukázaných škole
 v šk.roku 2018/2019./ Správa o činnosti a hospodárení Rodičovskej rady/
Navrhla prejednať výstavbu parkoviska , alebo rozšíriť odstavné plochy pre motorové vozidlá.
Preverila možnosti odhlásenia dieťaťa z obedov.
Požiadala vedenie školy predložiť na najbližie stretnutie požiadavky na finančné príspevky / do výšky vyzbieraných príspevkov /
    
                


          
                                                                       Ing. Cerula Peter
                                                                   predseda Rady rodičov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria