Navigácia

Správa Rady rodičov - 2015/2016 Zoznam triednych dôverníkov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 3.11. a 22.11.2016 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 16.02.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.06.2017 Správa Rady rodičov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 04.10.2017 Zoznam triednych dôverníkov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 23.11.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.02.2018 Správa Rady rodičov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 03.10.2019

ZRPŠ

Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 3.11. a 22.11.2016

 

Zápis zo stretnutia Rady rodičov z 03.11.2016 a 22.11.2016

dňa 03.11.2016 za účasti 12 zástupcov tried bol za predsedu zvolený Ing. Cerula Peter

 Za podpredsedu Mgr. Alena Engelová a za pokladníka Ing. Bibiana Rečlová .

Rada odsúhlasila príspevok 10 e za dieťa, každé ďalšie dieťa 6 eur.

Požiadala riaditeľku školy, aby na najbližšie stretnutie predložila žiadosti školy o finančný príspevok.

Rada rodičov odsúhlasila príspevky na tieto akcie:

Mikuláš 2016 - -500 e-- len pre deti, ktoré majú zaplatené príspevky

Kudlovský jarmok -150

Materiál na výzdobu chodby a bibliotéka výtvarna časť - 30

Kudlovský ples -150

Medzinárodný deň školských knižníc - 100

Šaliansky Maťko - 30

Šmolko olympiáda - 35

Spolupráca s MŠ - 30

Karneval ŠKD - 80

 

Rada rodičov žiada riaditeľku školy o vyjadrenie ku kamerovému systému - funkčnosť , zálohovanie údajov, poprípade rozšírenie alebo premiestnenie kamier.

Rada rodičov žiada školu, aby vyslala na mestskú akciu skupinu žiakov s programom reprezentujúcim školu.

Rada navrhuje vedeniu školy lepšiu propagáciu a zviditelnenie školy či už v médiach, alebo na sociálnych sieťach.

Rada žiada vedenie školy a učiteľov, aby svoje požiadavky s upresnením, na čo budú využité, písomne adresovali na Radu rodičov, a tá sa nimi bude zaoberať na stretnutí koncom februára. Dátum bude ešte upresnený.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria