Navigácia

Správa Rady rodičov - 2015/2016 Zoznam triednych dôverníkov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 3.11. a 22.11.2016 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 16.02.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.06.2017 Správa Rady rodičov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 04.10.2017 Zoznam triednych dôverníkov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 23.11.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.02.2018 Správa Rady rodičov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 03.10.2019

ZRPŠ

Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 04.10.2017

Dňa 04.10.2017 za účasti 14 zástupcov tried bol za

 

predsedu zvolený Ing. Cerula Peter

 

podpredsedu Mgr. Alena Engelová

pokladníka Ing. Bibiana Rečlová .


 

Rada rodičov navrhla vedeniu školy vrátiť sa späť k starému spôsoburozmiestnenia tried, teda, aby žiaci mali svoju kmeňovú triedu a na odborné predmety aby sa presúvali do odborných učební.


Odsúhlasila zakúpenie šatňových skriniek pre žiakov z rozpočtu Rady rodičov, žiada však o cenovú reláciu.

Na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční koncom novembra, žiada vedenie školy o predloženie návrhov na príspevok aj s komentárom, na aký účel budú finančné prostriedky využité.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria