Navigácia

Správa Rady rodičov - 2015/2016 Zoznam triednych dôverníkov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 3.11. a 22.11.2016 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 16.02.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.06.2017 Správa Rady rodičov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 04.10.2017 Zoznam triednych dôverníkov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 23.11.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.02.2018 Správa Rady rodičov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 03.10.2019

ZRPŠ

Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 23.11.2017

Dňa 23.11.2017 za účasti 9 zástupcov tried boli Radou rodičov prejednané požiadavky školy na príspevky a odsúhlasené tieto príspevky. :

 

Šmolkoolympiáda 35 €

Mikuláš 500 € - len pre deti, ktoré uhradili príspevok

Kudlovský jarmok 150 €

Zimný tábor 100 €

Karneval 80 €

Korčuliarsky 150 €

Kudlovský ples 150 €

Výzdoba chodby 20 €

 

Príspevok na knižnicu : tu je potrebné špecifikovať, aké knihy a koľko kusov

príspevok na Web : budeme sa zaoberať na najbližšom zasadnutí znova

 

 

Všetky ďalšie požiadavky budú prejednané na ďalšom stretnutí v polovici februára 2018.

 

Rada odsúhlasila príspevok na šatne, podľa najnižšej ponuky : cena 2868 s DPH za 60 ks.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria