Navigácia

Konzultácie

 

každú prvú pracovnú stredu

v mesiaci od 13,45 do 15,30 hod.

Nedeľa 1. 11. 2020

Časový rozvrh vyučovacích hodín

1.vyuč. hodina: 7,45 - 8,30h.

2.vyuč. hodina: 8,40 - 9,25h.

3.vyuč. hodina: 9,45 - 10,30h.

4.vyuč. hodina: 10,40 - 11,25h.

5.vyuč. hodina: 11,35 - 12,20h.

6.vyuč. hodina: 12,30 - 13,15h.

 

      Prajeme Vám krásny deň :-)

POKYNY PRE STRAVNÍKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

1. Číslo účtu, na ktorý sa uhrádza strava: SK32 1100 0000 0026 2955 1976

Úhradu je možno realizovať len prostredníctvom bankového prevodu, šekom a IB. Do popisu uviesť: meno a priezvisko dieťaťa, triedu a VS: uvádzame evidenčné číslo stravníka.

2. Všetci žiaci vypíšu zápisný lístok na stravovanie na nový školský rok 2020/2021. Vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok prosím doručte do školskej jedálne najneskôr do 28.08.2020.

3. Na účet školskej jedálne je potrebné uhradiť v auguste /pred začatím stravovania/ zálohový jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20 €, ktorý bude tvoriť rezervu platieb za neodhlásené obedy a doplatok k strave – podľa kategórie stravníka /I. stupeň, II. stupeň/

4. Úhrada rodiča za jeden obed:           

 I. stupeň = 0,05 €            II. stupeň = 0,08 €

Od 01.09.2020 do 31.12.2020 máte nárok na dotáciu 1,20 € na 1 obed podľa zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri splnení určitých podmienok:

1. žiaka záväzne prihlásiť na stravu (zápisný lístok) a uhradiť stanovené poplatky

2. žiak sa musí zúčastniť výchovno-vzdelávacej činnosti

3. žiak musí odobrať obed (označiť čipom a skonzumovať obed v ŠJ)

 

VYSVETLENIE:

1. Pri nedodržaní prvej podmienky žiak nebude mať obed

2. Pri nedodržaní druhej podmienky, keď nestihne rodič žiaka vyhlásiť z obedu (neplánovane ochorel v noci, iba v prvý deň PN), suma za obed bude stiahnutá zo zálohovej platby a ostatné dni choroby musí obedy odhlásiť !

3. Pri nedodržaní tretej podmienky, keď žiak neodčipne obed, uhradíte plnú sumu za tento obed (bude stiahnutá zo zálohovej platby), preto dohliadnite, prosím na svoje deti, aby nosili čip na obed a určite sa odčipli.

Prosíme rodičov, aby v súvislosti so stravovaním v školskej jedálni viedli svoje deti k zodpovednému správaniu sa voči pripravenému jedlu, ako aj voči vynaloženej ľudskej práci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola na takéto jedlo poskytnutá dotácia alebo nie.

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY:

od 26.08.2020     od 6.30 do 14.30 hod.

TELEFONICKÝ KONTAKT:       

057 775 30 26              0902 819 419

Ostatné informácie získate u vedúcej ŠJ alebo na stránke školy.

 

                                                                                               vedúca ŠJ

Milí návštevníci našej stránky!

Aktuálne informácie, novinky a fotografie z akcií, ktoré sa konali na našej škole, nájdete na   http://www.zskudhe.sk

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 2.11.2020)
Tadeáš GEREGÁČ (7.A)
Daniela GERŠIOVÁ (3.A)
Filip KORTUS (1.B)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria