Menu

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana LEŠKOVÁ
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta FEDIČOVÁ
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia VASKOVÁ
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefánia BAČOVÁ
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana HAJDUKOVÁ
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana VAJCÍK ŠČERBOVÁ
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana ŠKOVRANKOVÁ
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta FEIGLOVÁ
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana LEŠKOVÁ
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária STYRANČÁKOVÁ
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Silvia VASKOVÁ
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika FERKOVÁ
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milota BREČKOVÁ
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Di GIACOMO
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana KOČANOVÁ
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Emília ŽIDZIKOVÁ
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján ADAMEK

© aScAgenda 2024.0.1450 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.03.2024

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11
  • 057 775 2027

Fotogaléria