Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta FEIGLOVÁ
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana LEŠKOVÁ
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta FEDIČOVÁ
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana LEŠKOVÁ
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana HAJDUKOVÁ
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefánia BAČOVÁ
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana KOŽÍŠKOVÁ
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milota BREČKOVÁ
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana KOČANOVÁ
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva POŠÍKOVÁ
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján ADAMEK
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika HUDÁKOVÁ
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Silvia VASKOVÁ
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna DAŇOVÁ
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana JANOŠOVÁ

© aScAgenda 2021.0.1236 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.09.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria