Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Paulína ŠKERLÍKOVÁ ske Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Ľudmila SALOKOVÁ sal Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Ján ADAMEK ada Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.B
 
 
Mgr. Štefánia BAČOVÁ bac Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Tatiana BARNIŠINOVÁ GRIBOVÁ Bar Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana BEDNÁRIKOVÁ bed Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica BENDOVÁ ben Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Milota BREČKOVÁ bre Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Anna DAŇOVÁ dan Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Vlasta FEDIČOVÁ fev Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Iveta FEIGLOVÁ fei Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Marián GAJDOŠ gaj Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Tatiana HAJDUKOVÁ haj Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Jana HOVANCOVÁ hov Vychovávateľka
 
 
Eva HRUBOVSKÁ hru Vychovávateľka
 
 
Mgr. Veronika HUDÁKOVÁ hud Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Adriana JANOŠOVÁ jan Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Katarína KAČUROVÁ kac Vychovávateľka
 
 
Mgr. Ivana KOČANOVÁ koc Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mgr. Stanislava KOČANOVÁ kos Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marián KOVAĽ kov Učiteľ
Foto PaedDr. Jana KOŽÍŠKOVÁ koz Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Jana LEŠKOVÁ les Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Jana LEŠKOVÁ lesg Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Janka MIHAĽOVOVÁ mih Rozvrh
Učiteľka
 
 
Lucia PACHOVSKÁ pac Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martina PETROVÁ pet Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Eva POŠÍKOVÁ pos Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Lucia ROHÁĽOVÁ roh Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Darina ŠUTOVÁ sut Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Silvia VASKOVÁ vas Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Mgr. Marek VOLOCH vol Rozvrh
Učiteľ
 
 
Monika DANČOVÁ dam Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Peter DZIJAK dzj Asistent učiteľa
 
 
Mgr. Marián GAJDOŠ gajm Asistent učiteľa
 
 
Mgr. Marcela LATTOVÁ lat Asistentka učiteľa
 
 
Zuzana MACIBOBOVÁ mac Asistentka učiteľa
 
 
Lenka PETIJOVÁ pet Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Petra SOKÁČOVÁ sok Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Mária STYRANČÁKOVÁ sty Asistentka učiteľa

© aScAgenda 2021.0.1236 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.09.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria