Menu

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Paulína ŠKERLÍKOVÁ Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Adriana JANOŠOVÁ AJ Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Ľudmila SALOKOVÁ ĽS Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Ján ADAMEK JA Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.B
 
 
Mgr. Štefánia BAČOVÁ ŠB Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Milota BREČKOVÁ MB Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Michaela BREKOVÁ Školský špeciálny pedagóg
 
 
Mgr. Michaela BREKOVÁ BrM Školský špeciálny pedagóg
Zástupca v triede: 1.C
 
 
Mgr. Gabriela ČABALOVÁ CG Rozvrh
Školská digitálna koordinátorka
 
 
Mgr. Gabriela ČABALOVÁ ČG Pedagogická
 
 
Mgr. Katarína Di GIACOMO KD Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Štefánia DUDOVÁ ŠD Sociálny pedagóg
 
 
Jana DUHOŇOVÁ DJ Vychovávateľka
 
 
Mgr. Peter DZIJAK PD Vychovávateľ
 
 
Mgr. Vlasta FEDIČOVÁ VF Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Iveta FEIGLOVÁ IF Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Dominika FERKOVÁ GD Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Marián GAJDOŠ MG Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Tatiana HAJDUKOVÁ TH Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Jana HOVANCOVÁ JH Vychovávateľka
 
 
Eva HRUBOVSKÁ EH Vychovávateľka
 
 
Katarína KAČUROVÁ KK Vychovávateľka
 
 
Mgr. Ivana KOČANOVÁ IK Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Stanislava KOČANOVÁ SK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana LEŠKOVÁ JLG Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Jana LEŠKOVÁ JL Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
Mgr. Júlia MIHALIKOVÁ MiJ Vychovávateľka
 
 
Mgr. Janka MIHAĽOVOVÁ JM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina MINĎAROVÁ MM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Lucia PACHOVSKÁ LP Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martina PETROVÁ MP Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia ROHÁĽOVÁ LR Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Mikuláš SEDLÁK SM Pedagogický
 
 
Mgr. Mária STYRANČÁKOVÁ MS Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Zuzana ŠKOVRANKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Ľuboslava TARABČAKOVÁ LT Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Jana VAJCÍK ŠČERBOVÁ JV Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Lucia VASKOVÁ VL Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
 
 
PaedDr. Silvia VASKOVÁ SV Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mgr. Marek VOLOCH MV Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Emília ŽIDZIKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Monika DANČOVÁ dam Asistentka učiteľa
 
 
Bc. Gabriela HUCOVIČOVÁ GH Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Katarína KADYLÁKOVÁ KK Asistentka učiteľa
 
 
Ing. Mária KURUCOVÁ KM Asistentka učiteľa
 
 
Bc. Zuzana MACIBOBOVÁ mac Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Diana ŠKRLÍK ŠKUTKOVÁ Asistentka učiteľa
 
 
Bc. Jana ŠUDÍKOVÁ ŠJ Asistentka učiteľa
 
 
Diana VEĽASOVÁ VD Asistentka učiteľa

© aScAgenda 2024.0.1450 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.03.2024

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11
  • 057 775 2027

Fotogaléria