Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Iveta FEIGLOVÁ
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lukáš BABJÁK
2    Šimon BANGOV
3    Veronika BASOŠOVÁ
4    Šimon BOLINGER
5    Nina CARIKOVÁ MIŠĽANOVÁ
6    Vladimír ČERNIGA
7    Diana DUDOVÁ
8    Kristína GOROĽOVÁ
9    Antónia HARVANOVÁ
10    Marko HOLOMÁŇ
11    Filip HOMIČKO
12    Lenka KRAJNÍKOVÁ
13    Diana KUNÁŠOVÁ
14    Jakub MJACHKÝ
15    Sandra OČENÁŠOVÁ
16    Mikuláš POLÁČEK
17    Elizabeth RAJŇAKOVÁ
18    Timea ŠANTOVÁ
19    Olívia ŠOGANIČOVÁ
20    Hana ŠTEFANIČÁKOVÁ
21    Jozef TREBIŠOVSKÝ
22    Félix ZAŤKO

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.10.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria