Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Milota BREČKOVÁ
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adrián BURDA
2    Hanna CSÉFALVAYOVÁ
3    Martin DEMETER
4    Viktória GERŠIOVÁ
5    Peter HUBÁČEK
6    Linda JURUŠOVÁ
7    Martin KOPČÁK
8    Mária KOVÁČOVÁ
9    Lea LINKOVÁ
10    Lara PAVUČKOVÁ
12    Marko SENTIVAN
13    Diana ŠIMKOVÁ
14    Viktória ŠIMKOVÁ
15    Dárius TEKELA NOVOSAD
16    Samuel TOKÁR
17    Miroslava VARGOVIČOVÁ
18    Lukáš VASKO
19    Tomáš VASKO

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.10.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria