Navigácia

Základné informácie Symbol Zameranie kampane Aktivity - 2013/2014 Aktivity - 2014/2015 Aktivity - 2015/2016 Aktivity - 2016/2017 Aktivity - 2017/2018 Aktivity - 2018/2019 Aktivity - 2019/2020

ČERVENÉ STUŽKY

Zameranie kampane

A       Aktuálny problém?

I        Individuálny problém?

D       Dlhodobý problém?

S       Spoločenský problém?

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

Siedmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. septembra 2013 a vyvrcholí 1. decembra 2013 - na Svetový deň boja proti AIDS.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria