Navigácia

Základné informácie Symbol Zameranie kampane Aktivity - 2013/2014 Aktivity - 2014/2015 Aktivity - 2015/2016 Aktivity - 2016/2017 Aktivity - 2017/2018 Aktivity - 2018/2019 Aktivity - 2019/2020

ČERVENÉ STUŽKY

Aktivity - 2016/2017

1.aktivita
Oboznámenie žiakov s projektom "ČERVENÉ STUŽKY".


 


2.aktivita
Prednáška pre žiakov
8.ročníka téma: ,,Následky predčasného sexuálneho života". Spolupráca s RÚVZ v Humennom.

  


3.aktivita
Prednáška pre žiakov
8.ročníka téma: " HIV, AIDS a ich dopad na spoločnosť ".
Spolupráca s RÚVZ v Humennom.

  

4.aktivita
Na hlavnej chodbe hlavná koordinátorka doplnila informačnú nástenku a informovala ostatných žiakov o priebehu projektu " Červené stužky ".

5.aktivita
Príprava :,,Červených stužiek".
Žiaci 8.B vyrobili červené stužky, ktoré sú symbolom projektu.

         

6.aktivita
1.12.2016
Rozdávanie červených stužiek pre  pedagógov a žiakov našej školy.
Rozhlasová relácia a vyhodnotenie projektu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria