Navigácia

Základné informácie Symbol Zameranie kampane Aktivity - 2013/2014 Aktivity - 2014/2015 Aktivity - 2015/2016 Aktivity - 2016/2017 Aktivity - 2017/2018 Aktivity - 2018/2019 Aktivity - 2019/2020

ČERVENÉ STUŽKY

Aktivity - 2017/2018

Oboznámenia sa s projektom, prezentácie pre žiakov 7., 8., a 9.ročníka. Všetky aktivity boli zverejnené aj  na webovej stránke školy. 

 

 

 

Prednáška pre žiakov 8.A,B terajších  9.A,B :,,Výber partnera a partnerské vzťahy, Prevencia rizikových vzťahov” spolupráca s CPPPa P. Táto aktivita bola zrealizovaná v júni 2017. Prednášku si pripravila Mgr. J. Mervová.

 

 

 

 

Prednáška pre žiakov 8.A  téma: ,, HIV, AIDS a ich dopad na spoločnosť ".

Spolupráca s RÚVZ v Humennom, prednášku si pripravila Mgr. Z. Kožinová.

 

 

 

 

 

 

Prednáška a aktivity na tému: ,,Závislosti a ich vplyv na duševné zdravie"- pre žiakov 7.A, spolupráca s RÚVZ v Humennom. Prednášku si pripravila Mgr. Z. Kožinová. 

 

 

 

,,Pohľadnica pre Červené stužky’’ do tejto súťaže sa zapojili žiačky 7.A:

 Z. Stariatová, A. Spišáková, B. Strižencová. 

 

 

 

Prednáška na tému:,, Rodina, partnerské vzťahy, manželstvo” pre žiakov 9.A,B. Prednášku si pripravil kaplán Mgr. J. Hudák.

 

Žiaci 9.B si pre žiakov priravili červené stužky ako symbol v boji proti AIDS, stužky rozdali 1.12. 2017, nosili ich a takto vyjadrili podporu projektu.

Vyhodnotenie celého projektu, rozhlasové okienko a poďakovanie všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do projektu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria