Navigácia

Základné informácie Symbol Zameranie kampane Aktivity - 2013/2014 Aktivity - 2014/2015 Aktivity - 2015/2016 Aktivity - 2016/2017 Aktivity - 2017/2018 Aktivity - 2018/2019 Aktivity - 2019/2020

ČERVENÉ STUŽKY

Aktivity - 2018/2019

V  školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do projektu  ,, Červené stužky ''.

 

Naše aktivity:

 

Oboznámenia sa s projektom, prezentácie pre žiakov 7., 8., a 9.ročníka.

 

Prednáška pre žiakov 8.A  téma: ,, HIV, AIDS a ich dopad na spoločnosť ".

Spolupráca s RÚVZ v Humennom, prednášku si pripravila Mgr. Z. Kožinová.

 

Prednáška a aktivity na tému: ,,Závislosti a ich vplyv na duševné zdravie"- pre žiakov 7.B ,spolupráca s RÚVZ v Humennom. Prednášku si pripravila Mgr. Z. Kožinová.

 

,,Pohľadnica pre Červené stužky’’ do tejto súťaže sa zapojili žiačky 8.A:

A. Spišáková, H. Zelinková.

 

Koordinátorka si pre vybraných žiakov priravila červené stužky ako symbol v boji proti AIDS, stužky nosili žiaci od 26.11 do 30.11. 2018 a takto vyjadrili podporu projektu.

Na hlavnej chodbe hlavná koordinátorka pripravila informačnú nástenku o priebehu projektu ,,Červené stužky”.

Vyhodnotenie celého projektu, záverečná správa a poďakovanie všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do projektu.

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria