Navigácia

Základné informácie Symbol Zameranie kampane Aktivity - 2013/2014 Aktivity - 2014/2015 Aktivity - 2015/2016 Aktivity - 2016/2017 Aktivity - 2017/2018 Aktivity - 2018/2019 Aktivity - 2019/2020

ČERVENÉ STUŽKY

Aktivity - 2019/2020

ZŠ Kudlovská 11, 066 01 Humenné
V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do projektu ,,Červené stužky "

Naše aktivity:


Oboznámenia sa s projektom, prezentácie pre žiakov 7., 8. a 9.ročníka. Všetky aktivity boli zverejnené aj  na webovej stránke školy.


Prednáška a aktivity na tému: ,,Zdravý životný štýl"- pre žiakov 7.B, spolupráca s RÚVZ v Humennom. Táto aktivita bola zrealizovaná v máji 2019. Prednášku si pripravila Mgr. Z. Kožinová.


Prednáška pre žiakov 8.B téma: ,, HIV, AIDS a ich dopad na spoločnosť
Spolupráca s RÚVZ v Humennom, prednášku si pripravila Mgr. Z. Kožinová.


Prednáška a aktivity na tému: ,,Závislosti a ich vplyv na duševné zdravie - pre žiakov 7.B.                Spolupráca s RÚVZ v Humennom. Prednášku si pripravila Mgr. Z. Kožinová.


,,Pohľadnica pre Červené stužky’’ do tejto súťaže sa zapojili žiačky 9.A: Z. Stariatová, A. Spišáková, H. Zelinková.
Žiačka Z. Stariatová získala čestné uznanie v celoslovenskom kole za pohľadnicu pre Červené stužky.
Žiačky 6.B si pre žiakov 7,8,9. ročníka priravili červené stužky ako symbol v boji proti AIDS, stužky rozdali 29.11.2019, všetci ktorí ich nosili takto vyjadrili podporu projektu.


Na hlavnej chodbe hlavná koordinátorka pripravila informačnú nástenku o priebehu projektu ,,Červené stužky”.


Vyhodnotenie celého projektu, rozhlasové okienko a poďakovanie všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do projektu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria