Navigácia

Správa Rady rodičov - 2015/2016 Zoznam triednych dôverníkov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 3.11. a 22.11.2016 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 16.02.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.06.2017 Správa Rady rodičov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 04.10.2017 Zoznam triednych dôverníkov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 23.11.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.02.2018 Správa Rady rodičov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 03.10.2019

ZRPŠ

Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.02.2018

 Rada rodičov  na svojom zasadnutí prejednala a odsúhlasila prispieť na tieto akcie:

 

Z rozprávky do rozprávky            100 Eur

Deň ľudovej rozprávky                   0

Akadémia k 40 výročiu ZŠ         200

Zápis do 1. ročníka                        80

autobus na plavecký výcvik       150

zošity pre prvákov                      100

MDD                                           400

Country bal                                 50

príspevok pre 9 roč.                  70    ( 2 e na žiaka)

škola v prírode                             0

odmeny žiakom na konci roka    150

knihy do knižnice                        100

kostýmy ŠKD                              100

literárne súťaže                             50

jazykový tábor                              100

----------------------------------------------------------

spolu                                             1650

 

 

Zároveň sa odsúhlasilo, aby na ďalšie roky požiadavky školy boli len vo výške vyzbieraných príspevkov.


... Zároveň  Rada rodičov pozitívne hodnotí aktivitu vedenia školy zriadiť  od šk. roku 2018/2019 športové triedy so zameraním na stolný tenis a cyklistiku a triedu pre nadané deti so zameraním na rozšírené vyučovanie anglického jazyka.

 

Rada rodičov navrhuje Rade školy odporučiť riaditeľke školy podanie žiadosti o zriadenie tried so zameraním na šport a rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka  a odporučiť schválenie zmeny školského vzdelávacieho programu s účinnosťou od 01. 09. 2018.

 

 Ďalšie stretnutie Rady rodičov bude koncom mája, alebo podľa potreby.

 

                                                                        Ing. Cerula Peter        

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria