Navigácia

Moderné vzdelávanie Informácie o projekte Ciele projektu Aktivity projektu Dotazník Fotoalbum

Moderne a zaujímavo

Ciele projektu

Ciele projektu:

 

                                 Strategický cieľ projektu

                     

Zefektívnenie edukačného procesu v prírodovedných predmetoch na ZŠ SNP 1a ZŠ Kudlovská 11 a prostredníctvom inovácie školského vzdelávacieho programu zvýšenieadaptability cieľovýchskupín prepotreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

 

Špecifické ciele projektu

 

  • Inovácia školského vzdelávacieho programu naproces tvorivého komplexného systému výchovy a edukácie v prírodovedných predmetoch.
  • Inovácia a tvorba didaktických pomôcok s využitím IKT v prírodovedných predmetoch zameraná na zefektívnenie vzdelávacieho procesu.
  • Zvýšiť kľúčové kompetencie a kvalifikačnú spôsobilosť pedagogických zamestnancov na inováciu vyučovania s podporou IKT.
  • Zvýšiť funkčnú gramotnosť žiakov ZŠ podporou IKT napredmetovej a medzi predmetovej úrovni v oblasti prírodovedných predmetov.

                                Cieľová skupina                                             

 

  • žiaci navštevujúci ZŠ Kudlovská11, Humenné
  • pedagogickí zamestnanci ZŠ Kudlovská 11, Humenné

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria