Menu

 • Všetkým mamkám, mamičkám, mamulienkam....

   

  Ľúbim kvietky, ľúbim vtáčky
  každú hračku maličkú,
  lež najväčšmi zo všetkého
  ľúbim svoju mamičku.

 • 10. máj – Svetový deň „Pohybom k zdraviu“

  Do fotogalérie bol pridaný nový album 10. máj – Svetový deň „Pohybom k zdraviu“.

  Keďže s pohybovou aktivitou môžeme začať v každom veku, svetový deň „Pohybom k zdraviu“ sa stal pre našich žiakov zo Školského klubu detí výzvou. Spoločne pod vedením zrejme budúcej cvičiteľky Danielky, žiačky piateho ročníka, sme si zacvičili či zatancovali „Zumbu“. Najmenšie deti si neskôr zasúťažili, tí starší si zas zahrali futbal. Dúfame, že aj takto sa pohyb stane prirodzenou súčasťou života nás a naších detí

 • Sokoliari majstra Vagana v ŠKD- zážitkové učenie

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Sokoliari majstra Vagana v ŠKD- zážitkové učenie .

  Dňa 3. mája sa naši žiaci Školského klubu detí zúčastnili workshopu – zážitkového učenia, ktorý ich previedol životom lesa. Oboznámili sa so sokoliarstvom, s naozajstnými živými dravcami ktoré mali možnosť pohladkať, naučili sa rozoznávať srsť od peria, lesné zvieratká od domácich miláčikov.

 • Deň Zeme v ŠKD

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme v ŠKD.

  22. apríl je venovaný našej Zemi. My sme si ho v našom Školskom klube detí pripomínali celý týždeň rôznymi kvízmi, tajničkami, v skupinách sme pracovali na spoločnom projekte ku Dňu Zeme. Na záver týždňa si deti jednotlivých oddelení na obrovskú plochu ihriska nakreslili svoju Zem – veselú, či smutnú....zbierali sme odpadky v okolí našej školy, či starali sme sa o rastlinky ktoré zdobia naše okolie aby sme sa tu na Našej Zemi cítili všetci dobre.

 • 20. apríl – Deň narcisov

  Do fotogalérie bol pridaný nový album 20. apríl – Deň narcisov.

  20. apríla sme si aj na my v našom Školskom klube detí pripomenuli tento výnimočný deň. Je to deň, kedy aj my vyjadrujeme spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí sú vážne chorí...Narcis je totiž symbolom boja proti rakovine, symbolom nádeje pre život. Spoločne sme strihali, lepili a vyrábali narcisy, ktorými sme si potom vyzdobili naše triedy.

 • DEŇ VODY V ŠKD

  Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ VODY V ŠKD.

  Deň vody oslavujeme každoročne 22. marca. Tak tomu bolo aj tento roku v našom Školskom klube detí. Žiaci si formou prezentácie upevnili vedomosti týkajúce sa „kolobehu vody“, porozprávali sme si o jej nekonečnom využití o jej dôležitej súčasti v našom živote. Deti potom v tvorivých dielňach strihali, lepili rôzne náramky či čelenky s kvapôčkami, ktoré im mali pripomínať tento deň. Voda je pre nás veľmi vzácna, mali by sme si ju preto vážiť, šetriť ňou a chrániť pred znečistením.

 • Dieťa tak trochu iné medzi nami

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Dieťa tak trochu iné medzi nami.

  21. marca sme spoločne s celou našou školou oslávili sviatok Downovho syndrómu. Aby sme aj našim najmenším prváčikom Školského klubu detí priblížili túto tému, pripravili sme pre ne besedu ktorú viedla mamka nášho ôsmaka Matejka - chlapca s DS. Deti sa prostredníctvom rozprávky "Povrázok" vcítili tak trocha do života hendikepovaných detí, naučili sa, že integráciou zdravotne znevýhodnených detí sa navzájom od seba učia pomoci slabším a neoceniteľnej ľudskosti k sebe navzájom.

 • Fašiangy v ŠKD

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Fašiangy v ŠKD.

  Zvyky a tradície je dôležité dodržiavať, preto si pani vychovávateľka Janka s deťmi šiesteho oddelenia pre nás pripravila program, ktorý sa niesol v duchu pochovávania basy. Žiaci nás podľa starodávnych zvykov za spevu ľudových pesničiek a odriekaním rečňovaniek preniesli na koniec fašiangového obdobia, ktoré sme spoločne ukončili symbolickým „pochovaním basy“. Týmto skončil čas plesov -zábavy a vstúpili sme do obdobia pôstu, kedy sa všetci utíšime.

 • Valentínske popoludnie v ŠKD


  14. február patrí svätému Valentínovi, ktorý je patrónom všetkých zaľúbených. Ako každý rok, aj
  tento sme si v našom Školskom klube detí pripomenuli tento sviatok. Naši vychovávatelia si pre deti
  pripravili zaujímavé Valentínske popoludnie, na ktoré prišli deti oblečené vo farbách typických pre
  tento deň. Vstupenkou im bolo srdiečko namaľované na líčkach detí. V telocvični školy sa už všetci
  zapojili do tanca, rôznych srdiečkových hier a súťaží. A čo nesmelo chýbať? No predsa chutná,
  sladučká Valentínska lízanka v podobe srdiečka, ktorou boli odmenené všetky naše deti.

 • Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc..

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc...

  13. decembra má sviatok svätá Lucia. Pri tejto príležitosti si aj naša pani vychovávateľka Lucka pripravila s deťmi tretieho oddelenia program, v ktorom nám predstavila príbeh svätej Lucie. Tiež nám porozprávali o zvykoch a tradíciách, ktoré poznali už naše staré babky a ktoré sa tradujú po ďalšie generácie. Za krásne divadelné vystúpenie si naši žiačikovia zaslúžili náš úprimný potlesk. A....milé Lucie a Lucky, všetko najlepšie k Vašim meninám!

 • Svätá Barbora ťahá sane do dvora....

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Svätá Barbora ťahá sane do dvora.....

  Aj na svätú Barboru sme v našom Školskom klube detí pokračovali v spoznávaní zvykov a tradícií patriacich k tomuto dňu. Pán vychovávateľ Peťo nám spolu s deťmi pripravil krásne divadielko a priblížil porekadlá a pranostiky viažúce sa ku dňu svätej Barbory. Odmenou všetkým deťom z piateho oddelenia bol náš úprimný potlesk.

 • Na svätého Ondreja

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Na svätého Ondreja.

  „Plote, plote trasiem ťa, svätý Ondrej prosím ťa, daj mi tejto noci znať, s kým ja budem pri oltári stáť.“ Zvykmi tohto dňa patriacemu svätému Ondrejovi nás tento krát previedli deti prvého oddelenia pod vedením pani vychovávateľky Evky. Dozvedeli sme sa ako v tento deň dievky využívali na zistenie svojho ďalšieho osudu, ako sa triasli ploty, aby vedeli odkiaľ bude ich nastávajúci.... A samozrejme nakoniec nás potešili krásnymi ľudovými piesňami, ktorými náš školský klub detí doslova žije.

 • Z ŠKD vo Vihorlatskom múzeu

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Z ŠKD vo Vihorlatskom múzeu.

  V mesiaci novembri sme sa s deťmi zo Školského klubu detí zúčastnili výstavy najväčšej zbierky detskej stavebnice, ktorú nám ponúklo Vihorlatské múzeum. Našich žiakov najviac zaujali miniatúrne autá, strojové žeriavy, železničná stanica s vláčikom či starobilý kolotoč. Na záver si mali možnosť samostatne vyrobiť použitím matiek a skrutiek vlastné výrobky zo stavebnice Merkúr, z čoho mali snáď najväčšiu radosť.

 • Svätá Katarína - tradície od detí k deťom

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Svätá Katarína - tradície od detí k deťom.

  25. november patrí všetkým Katarínkam či Katkám. V tento deň sme si aj my v Školskom klube detí pripomenuli toto predadventné obdobie. To sa totižto nieslo v duchu tradícií našich starých mám. Deti štvrtého oddelenia nás potešili porekadlami a pranostikami patriacimi ku dňu svätej Kataríny a samozrejme nechýbal aj spev či tanec ľudových piesní do ktorého sa už zapojili deti všetkých oddelení a ktorých veselý spev sa niesol chodbami našej školy.

 • Tety „Priadky“ v Školskom klube detí

  Dňa 23. 11. 2022 sme v našom ŠKD privítali členky speváckej skupiny „Kudzeľ“ z Dlhého nad Cirochou. Tetušky nás obdarili slovom, piesňou a tancom. Spoločne sme sa ocitli v časoch našich babičiek a prababičiek kedy nám priblížili obdobie „priadok“. Deti zaujali vzácnym pracovným nástrojom tej doby zvaným „kudzeľ“.  Nezaháľali však ani naši žiaci a prijali výzvu vzácnych hostí, kedy sa pripojili všetky naše deti a tetuškám spevom ukázali, že aj my si ctíme tradície našich starých mám.

 • Martin na bielom koni v ŠKD

  11. november sa na našej škole stal už tak trocha tradičným. Patrí totiž svätému Martinovi, ktorý aj tento rok navštívil našu Základnú školu na svojom chýrnom bielom koni. Deti ho privítali zažatými lampášikmi, pesničkami a on im zato porozprával čosi zo svojho života. Táto vzácna návšteva  rozžiarila deťom očká a potešila ich, lebo si mohli vyskúšať jazdu na jeho bájnom koníkovi. 

 • SVETOVÝ DEŇ BEHU V ŠKD

  Svetový deň behu spája tisíce ľudí v stovkách miest po celom svete. V roku 1999 ho založil bežec Bill McDermott s cieľom podporiť boj proti chudobe vo svete.V piatok, 4.11. 2022, sme si aj my s deťmi v ŠKD pripomenuli tento deň v exteriéri našej školy ako ináč, BEHOM.Najsamprv sa žiaci dozvedeli zopár faktov o benefite behu od sociálnej pedagogičky Mgr. Štefánii Dudovej, potom nasledovala rozcvička v prevedení žiakov z 8.A. a po nej nasledoval samotný beh.Každý žiak sa zúčastnil štafetového behu a zabehol minimálne jeden okruh. Všetky spoločne odbehnuté metre zapisovali starostivo žiačky z 5.A. a 5.B. a následne ich bezchybne zrátali žiaci zo 4.B. a premenili na kilometre.Čo myslíte akú vzdialenosť zvládli odbehnúť všetci žiaci v ŠKD spoločne so svojimi vychovávateľkami?*Nápoveda: Atletický okruh na ZŠ Kudlovská má 174m, behu sa zúčastnilo 67 žiakov a 5 vychovávateliek pričom každý zo zúčastnených odbehol minimálne 1 okruh. Kto bude k správnej odpovedi čo najbližšie získa odmenu 😊

 • POZDRAV BABKE A DEDKOVI

  Október je mesiac úcty k starším a preto sme si aj my milé babky a milí dedkovia na Vás spomenuli a pretože Vás radi máme, pesničku Vám zaspievame......Vaše vnúčatá

  Galéria neobsahuje žiadne foto

 • TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY v ŠKD


  Tento týždeň sme  sa v Školskom klube detí venovali zdravej výžive. Rozprávali sme sa
  o zdravej strave, ktorá je pre ich zdravie nesmierne dôležitá,. Pani vychovávateľky s deťmi  strihali,
  lepili či vyfarbovali rôzne obrázky ovocia a zeleniny, a taktiež sme mali možnosť ochutnať
  vlastnoručne napečené zdravé dobrôtky z ovocia.
  Keďže už vieme, že ovocie a zelenina patria do nášho jedálnička, veríme, že aj naďalej budeme
  v tomto dobrom zvyku pokračovať.

 • KUDLOVČATÁ V POHYBE

  Do fotogalérie bol pridaný nový album KUDLOVČATÁ V POHYBE.

  Tak ako každý rok, aj tento sme našim žiakom v Školskom klube detí pripravili jesenné popoludnie plné súťaženia, športu, hier a zábavy, ktoré sa nieslo pod názvom: “Kudlovčatá v pohybe.” Pani vychovávateľky a pán vychovávateľ pripravili pre detičky pohybové hry ako: “Kameň, papier, nožnice”, “Rubíková kocka” alebo” Klobúčiky” , zúčastňovali sa tiež rôznych športových disciplín ako beh s loptou okolo kuželiek či súťažili v presnosti trafenia sa na kužeľ. Športové popoludnie malo u detí veľký úspech keďže našim školským ihriskom sa nieslo veselé detské povzbudzovanie svojich kamarátov pri prekonávaní či zdolávaní rôznych prekážok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11
 • 057 775 2027

Fotogaléria