Navigácia

 • Poďme sa hrať ...

  Poďme sa hrať ...

  Tak takýto názov malo divadelné predstavenie divadla Baronetta zo Starej Ľubovne, na ktoré sa vybrali žiaci 1.B triedy spolu s pani učiteľkou v jedno nedeľné popoludnie do Mestského kultúrneho strediska v našom meste. Toto úžasné divadielko si nenechali ujsť ani niektorí rodičia a tak sa radi vrátili  do detských čias. Hlavnými postavami boli dve copaté dievčatá Ela a Bea, ktoré vymýšľali ako a hlavne načo sa zahrať. Hrali sa na cestovanie, hostinu, lekárov a pacientov, či lietanie rogalom. Navštívili veľa krajín a jednou z nich bol Paríž. Žiakov očarilo množstvo krásnych a farebných scén, kopa pesničiek, či poučných múdrostí. Záverečný potlesk hovoril za všetko. Všetkým sa predstavenie veľmi páčilo.  Aj touto aktivitou sme sa učili ako sa máme správať na spoločenských podujatiach. Táto triedna mimoškolská akcia sa veľmi vydarila a všetci zúčastnení poznamenali, že si to môžeme ešte zopakovať......  

  Mgr. Iveta Feiglová

 • EQ?!

  EQ?!

  Aj hodina zameraná na poznanie rozdielu medzi IQ a EQ má svoj zmysel. To sme zažili aj my, ôsmaci, ktorí sme mali možnosť bližšie spoznať pojem – emočná inteligencia, s ktorom sa všetci každý deň stretávame. So študentkou psychológie – Dominikou Jenčíkovou –sme rozprávali o empatii i o svojich emóciách. Zahrali sme sa hru s pocitmi, ktoré sme museli navzájom odhaliť prostredníctvom neverbálnej komunikácie. Taktiež sme vyplnili test orientovaný na emočnú inteligenciu, čo bolo veľmi zaujímavé. Aspoň na chvíľku sme sa snažili prežívať a vnímať svoje pocity, čo bolo pre nás naozaj prospešné. Ďakujeme za nevšednú hodinu zážitkového učenia a pevne veríme, že takýchto hodín bude vždy viac a viac.

   

  Ester Paškievičová, Janka Kurejová, 8. A trieda 

 • Deň vody

  Deň vody

  Siedmaci na ZŠ Kudlovskej v Humennom v rámci DŇA VODY v týždni od 20. 3. 2017 – 24. 3. 2017 navštívili nielen čističku odpadových vôd, ale aj Vihorlatské múzeum v Humennom. Bol tam pre nich pripravený zaujímavý program o našom tekutom zlate – o vode. Žiaci si najskôr pozreli film o vode, jej ochrane i znečistení a následne  pomocou nových poznatkov plnili rôzne zábavné úlohy. Keďže v našich vodách a na ich brehoch žijú rozmanité druhy zvierat a vtákov, navštívili taktiež aj prírodovednú expozíciu, ktorá sa im veľmi páčila. Exkurzia v čističke odpadových vôd bola pre žiakov zaujímavá a pútavá. Odborní zamestnanci im priblížili ako funguje vodný systém. Voda prechádza rôznymi čisteniami. Odstraňujú sa z nej hrubé i menšie nečistoty, potom sa do nej pridávajú mikróby pohlcujúce špinu. Vzniká kal, ktorý sa suší a odvádza na kalové polia, a tak voda očistená ďalej putuje do rieky Laborec. Žiaci mali možnosť  prejsť po laboratóriách, kde sa voda skúma. Dokonca dostali aj milé darčeky – časopis o vode, zápisník, pero  a chutné cukríky. Dúfame, že takúto exkurziu budú môcť zažiť aj iní žiaci našej školy.  Za to, že siedmaci mohli zažiť aj takúto inú hodinu chémie ďakujeme pani učiteľke Mgr. A. Janošovej.

   

                                           Engelová Elena, Šepeľová Viktória, žiačky 7. A triedy                               

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Ako každý rok, tak aj tento, sa na našej škole uskutočnilo dňa 14. marca 2017 školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Pripomenuli sme si nášho najväčšieho slovenského básnika, predniesli kúsok z jeho literárnej tvorby a vypočuli sme si vynikajúce prednesy našich žiakov. Za výkonmi súťažiacich bolo vidieť ich snahu, pokrok, ale aj prácu s textom a publikom.

  Žiaci súťažili v troch kategóriách. V 1. kategórii v oblasti prózy sa na 3. mieste umiestnil Samuel Galajda, 2. miesto obsadil Dávid Lukáč a 1. miesto získal Matúš Matiščák. Daniel Pavelica, ktorý reprezentoval poéziu, zaujal 1. miesto. 1. miesto v 2. kategórii, konkrétne prózu, obsadil Kristián Feškanič.  Keďže aj vyučujúce mali dilemu rozhodnúť o víťazovi v 3. kategórii svedčí aj to, že žiaci podali naozaj excelentné výkony. Nakoniec v oblasti prózy na 1. mieste skončili dvaja žiaci, a to Miriama FalováJakub Terek. Vylosovaním sa rozhodlo, že školu pôjde v okresnom kole reprezentovať Jakub Terek.  V poézii v 3. kategórii sa na 1. mieste umiestnil Martin Mihaľov.

  Všetkým našim žiakom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme ešte veľa síl a šťastia.   

 • Deň otvorených dverí - Šmolkiáda

  Deň otvorených dverí - Šmolkiáda

  15. marec 2017 -  ZŠ Kudlovská  -  Deň otvorených dverí - deň, kedy je školská brána otvorená pre každého, no hlavne pre predškolákov a ich rodičov.  Pre budúcich prvákov, ktorí navštívili našu školu kolektívne v sprievode svojich učiteliek, boli pripravené Šmolkohry a tvorivé dielne. Vzácnu návštevu privítali malí šmolkovia /žiaci 3. a 4. ročníka/, ktorí sprevádzali budúcich školákov každým zákutím našej školy, aby našli všetko, čo nájsť mali a neprišli o žiadnu zábavu. 

  Každá zúčastnená materská škola mala pridelených dvoch šmolkov, s ktorými si deti mohli hravou formou preniknúť do tajov šmolkoživota. V telocvični sa rozhýbali a zasúťažili si pri zábavných disciplínach, vyskúšali si prácu na interaktívnej tabuli a dozvedeli sa, že aj matematika môže byť zábavná. Posilnili sa sladkým koláčikom aj čajom. Za všetky činnosti získavali indície. Vyvrcholením bolo vytvorenie si obrazu ŠMOLKOHIER, ktorý si mohli zobrať do svojej materskej školy. Následne na deti čakali tvorivé dielne - Šmolkoprístav. Tam si deti mohli kresliť, z papiera lepiť, strihať, skladať podľa fantázie, či navliekať náramky z korálikov.  Tí, čo im zostali sily a chuť na športovanie, si mohli zahrať stolný tenis pod vedením trénerov stolnotenisového záujmového útvaru.

  Toto všetko a ešte oveľa viac mali možnosť zažiť predškoláci s rodičmi, ktorí nás poctili svojou návštevou. Hravou formou spoznali prostredie školy, prezreli si učebne, triedy, telocvične, relax centrum a jedáleň.

  Na príprave tohto dňa sa podieľali všetci učitelia našej školy, za čo im patrí veľká vďaka.

  Všetci predškoláci, ktorých naši učitelia zábavným spôsobom vtiahli do atmosféry školy,  sa môžu oficiálne stať jej súčasťou 5. 4. 2017 počas zápisu do prvého ročníka. Veríme, že aj tento náš deň pomôže rodičom budúcich prváčikov správne sa rozhodnúť. Tešíme sa na Vás!

  Šmolkovia kam sa pozriete   www.humencanonline.sk - https://goo.gl/TSlwTj

 • Jesenný zber papiera

  Jesenný zber papiera

  V mesiaci október a november prebehol na našej škole jesenný zber papiera. Aj napriek tomu, že sa do zberu nezapojili všetky triedy, podarilo sa nám vyzbierať 5800 kg starého papiera. A ako sa darilo jednotlivým triedam a jednotlivcom?

  V súťaži triednych kolektívov sa na 3. mieste umiestnila trieda 7.A, na 2. mieste 4.A a na 1. mieste 5.A trieda.

  V súťaží jednotlivcov sa na 3. mieste umiestnil Michal Kopča z 5.A, na 2. mieste taktiež z 5.A triedy Samuel Pajtáš a na 1. mieste Gabriela Štofčíková zo 4.A triedy.

  Srdečne blahoželáme!

 • 8. Kudlovský ples

  8. Kudlovský ples

  Nádhernou piesňou od Adel  When we were young, ktorú zaspievala mladá nádejná speváčka Laura Durňaková, študentka Cirkevného gymnázia a slávnostným gongom otvorili  v piatok 17.2.2017 na Základnej škole Kudlovskej v poradí už 8. Kudlovský ples.

  Že je tento ples v obľube žiakov, a po iných akciách školy ako napríklad Kudlovskom jarmoku, je veľkou pýchou školy, svedčí aj počet prihlásených žiakov, ktorý tohto roku bol 97 a cien do tomboly bolo len o päť menej.

  Dievčatá od piateho až po deviaty ročník prišli v krásnych róbach pekne učesané a sviatočne naladené, chlapci v oblekoch s motýlikmi na krku dodávali tomuto večeru noblesu a vážnosť.

  Maska na tvári korešpondovala s témou plesu, ktorá tentokrát bola spojená s Benátkami a karnevalom v tomto prekrásnom meste.

  Spoločenský bontón bol témou nielen triednických hodín pred týmto plesom.

  Celý večer sa niesol v duchu skvelej hudby, o ktorú sa postarali DJ Krono a DJ Beisi, chutného jedla pripraveného šikovnými kuchárkami a bohatou tombolou aj vďaka sponzorom. O pestrý program sa postarali Timea Lacová spolu s hudobnou skupinou bratov Švecovcov zo Základnej umeleckej školy Múza v Humennom.  Mažoretky mesta Humenné, kde sme mohli vidieť aj naše dve spolužiačky prispeli svojím vystúpením k príjemnej atmosfére a tanečná skupina Jipsy Angels  z Podskalky pod vedením bratov Kudráčovcov predviedla zmes temperamentných rómskych tancov.

  Tradíciou na tomto plese je voľba kráľa a kráľovnej plesu. Na základe kritérií zverejnených na nástenke žiackeho parlamentu boli do užšieho výberu učiteľmi školy vybraní traja chlapci a tri dievčatá za každú deviatackú triedu, nominovaní na kráľa a kráľovnú plesu. O víťazovi rozhodlo hlasovanie žiakov v každej triede. Tohto roku si spoločný tanec zatancovali Adam Pavlisko a Emma Sivá. Srdečne blahoželáme!

  Chceme sa poďakovať všetkým za skvelú zábavu, žiackemu parlamentu za perfektne odvedenú prácu nevynímajúc zháňanie sponzorov, ceny do tomboly, nákupy, ... rodičom, učiteľom a spolužiakom za prekrásne vyzdobenú školskú jedáleň,  kuchárkam za chutné jedlo, školníkovi, že nás strážil, DJom za super hudbu, učiteľkám Škerlikovej a Janošovej za ich cenné rady a čas, ktorý pre nás obetovali a všetkým za ochotu a snahu pomôcť a tak sme spolu vytvorili perfektnú atmosféru. Už teraz sa tešíme na ten nasledujúci 9. Kudlovský ples.

  Žiaci ZŠ Kudlovskej

   

  Všetkým - žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom školy - patrí veľké ĎAKUJEME za krásny PLES

  8. Kudlovský ples pre vás pripravil Žiacky parlament pod vedením pani učiteľky Škerlíkovej a Janošovej s finančnou podporou Rodičovskej rady školy.
   

  Ceny do tomboly venovali: 

  Kaderníctvo REVLON                        Kníhkupectvo Čas na ticho    

  Slovak Telekom, a.s.                         Náboženská predajňa Svetlo

  NOBL Plus - Mária Sivá                    Kozmetický salón Simona Beauty

  Veľký čínsky obchod                         Galantéria ANJEL

  Orange Slovensko, a.s.                       JANTEX

  Kníhkupectvo Juhásová                      Hugo Gift Shop - Bibiana Al Ahdalová

  Kvetinárstvo Frézia                            Kozmetický salón Beauty v OD Laborec

  OFF ROAD PUB                                  Radomíra Behúnová          

  Silvia Kaššayová                                 Maroš Partika

  Martin Spišák                                     Rudolf Puškár

   

 • Skvelé úspechy v regionálnej súťaži Šaliansky Maťko

  Skvelé úspechy v regionálnej súťaži Šaliansky Maťko

  V mrazivé štvrtkové ráno 19. januára 2017 cestovali  traja chlapci – Michal Janošov, Kristián Feškanič a Jakub Terek  spolu s pani učiteľkou Mgr. Annou Daňovou do Vranova nad Topľou na regionálnu súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Recitátorov bolo neúrekom, dievčatá v krojoch, chlapci s vybíjanými opaskami, aj  to  dotváralo príjemnú ľudovú atmosféru. V najviac zastúpenej  I. kategórii nás reprezentoval  Miško Janošov  a jeho povesť o tom, ako si šašo vytancoval hrad, porotu zaujala a získal krásne II. miesto.  A radosť po vyhlásení víťaza v II. kategórii  bola obrovská, pretože Kristián Feškanič  s povesťou o tom, ako Širec viezol mŕtveho farára, presvedčil porotu a 14. februára nás bude reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Prešove.

  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko

  Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. A nielen Šaľa, ale aj  mesto Humenné. A v ňom naša škola....

   Do našej školičky a jej knižničky deti sa schádzať v stredu 11.1.2017 začali, aby si rozprávali, kade dobrý kráľ Matej chodieval, kde stojí hrad, v ktorom straší, ale i to, čo starý bača na salaši vystrojil. Stále vedeli na pamäti mať, ako sa majú k rodičom, súrodencom, priateľom, zvieratkám a veciam okolo v pravú chvíľu správne zachovať, na dospelých sa hrať...

  Vo svojich hlavičkách chceli podľa svojich predstáv celý svet pretvárať. Detsky túžiť po činorodosti, väčšej láske, po krajšom porozumení, po šťastí, po odhaľovaní krívd a utrpenia, aby sa im povesť tou "živou vodou" mohla stať. Týmto všetkým naši žiaci vzývali skvosty našich starých otcov, materí, aby sa zas utvrdila láska k vlasti, domovine, k tomu peknému, čo v nás tleje, až neraz sa duša v povesti rozochveje...

   S touto myšlienkou a s radosťou v srdci sme sa zišli, aby sme zas nad tým bohatstvom pookriali a vedno s našimi recitátormi a ostatnými vospolok radosť mali. Nuž teda, čujte, ako to dopadlo...

  Porota v zložení p. zástupkyne Ročkaiovej a pani učiteliek Daňovej, Hudákovej a Bačovej rozhodli takto. V prvej kategórii  na 3.mieste skončili M. Šurina a S. Niemcová z 3.B.Druhé miesto patrilo K.R. Kožíškovej z 3.A a M. Matiščákovi z 3.B. Z víťazstva sa tešil M. Janošov z 3.A.

  Tretiu priečku v druhej kategórii obsadil J.Engel zo 4.B. Druhý bol D. Lukáč zo 4.A. No a najviac sa porote páčil prednes K. Feškaniča z 5.A.

  V tretej kategórii  si 1.miesto  odniesol J. Terek zo 7.B triedy.

  Recitátori boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Všetkých víťazov, ktorí  nás budú zastupovať v regionálnom kole vo Vranove nad Topľou, pripravovala p. učiteľka Daňová. Tá spolu s p. učiteľkou Feiglovou súťaž aj zorganizovala.

   Všetkým zúčastneným ďakujeme a už sa tešíme na ďalší ročník súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

 • Exkurzia v HNTV

  Exkurzia v HNTV

  Ocitnúť sa pred televíznou obrazovkou v pozícii moderátora či moderátorky mali možnosť žiaci 8. A triedy dňa 16. decembra 2016 v rámci Dňa otvorených dverí Humenskej televízie.

  Nahliadnuť do zákulisia nakrúcania bolo nezabudnuteľným zážitkom pomaly všetkých z nás. Každý si prišiel „na svoje“. Jedni ako hlásatelia, iní ako kameramani. Získali sme aj mnoho informácií z významných medzníkov vzniku televízie a videli sme aj názorné ukážky niekoľkoročnej techniky.  

  Skúsiť si prácu za televíznou obrazovkou nebolo až také jednoduché, ale sme veľmi vďační, že nám bolo umožnené nahliadnuť do tejto -  pre nás -  „tajomnej sféry“.  

   

  Emma Bezegová, 8. A 

 • Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

  Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

  Dňa 30. 11. 2016 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnila vernisáž a vyhodnotenie výtvarnej súťaže, do ktorej sa úspešne zapojili aj naši žiaci na 2. stupni.

  Cieľom súťaže s názvom Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu bolo podporiť čítanie detí a mládeže pre zmysluplné využívanie voľného času.

  Na hodinách výtvarnej výchovy sme vytvorili rôznorodé komiksy, niektoré boli vtipné a mnohé aj s ponaučením. Do výtvarnej súťaže ich potom poslala naša pani učiteľka Brečková, ktorá nás na túto súťaž pripravovala. Spomedzi takmer stovky výtvarných prác boli ocenené aj naše komiksové príbehy. Získali sme vecné ceny a čestné uznania, čo nás veľmi potešilo a povzbudilo do ďalšej tvorivej činnosti.

   

                                                                                       Ján Milčák a Jana Kurejová, 8. ročník

 • Knižnica - čítať, počúvať...

  Knižnica - čítať, počúvať...

  V novembri sa žiaci piateho ročníka zúčastnili krásnej exkurzie v Vihorlatskej knižnici v Humennom pod vedením p. uč. Hudákovej. Piataci sa zaujímavou formou dozvedeli mnoho informácií z oblasti rozprávok a mali možnosť nahliadnuť aj do viacerých kníh. Hravou metódou boli oboznámení so základnými znakmi ľudových rozprávok, videli krásnu výstavu z dielne tvorivých žiakov, a taktiež si vypočuli nádherný príbeh z dávnej minulosti. Okrem príjemnej atmosféry si žiaci so sebou odniesli veľa poznatkov a získali lepšiu orientáciu medzi knihami v knižnici. Veľké poďakovanie patrí panej, ktorá žiakom venovala svoj čas, skúsenosti a poznatky. 

 • Kudlovčatá na potulkách Bratislavou

  Kudlovčatá na potulkách Bratislavou

  Vo štvrtok 15.12.2016 sa dvadsaťpäť deviatakov zo Základnej školy Kudlovskej v Humennom spolu

  s učiteľkou Mgr. Annou Daňovou a rodičovským dozorom vydali nočným vlakom do Bratislavy.

  Deviataci sa na hodinách občianskej náuky učia  o podnikaní, peniazoch, o bankách. Učivo prebrali zážitkovou formou a v našom hlavnom meste sa  stretli s humenskou rodáčkou a úspešnou podnikateľkou Lýdiou Eckhardt a navštívili Národnú banku Slovenska.

     Piatkové  putovanie vianočnou Bratislavou odštartovali chutnými raňajkami v bufete RTVS, po ktorých nasledovala obhliadka Slovenskej televízie. Navštívili najväčšie štúdio v celej strednej Európe a stretli moderátora Ľubomíra Bajaníka a majú spoločnú fotografiu.

  Po príjemnej exkurzii sa vydali  za hlavným cieľom ich cesty. So známou módnou návrhárkou Lýdiou Eckhardt sa stretli v jej módnom salóne v komplexe River Parku. Humenská rodáčka ich uchvátila svojou dobrosrdečnosťou, nákazlivým smiechom a pozitívnou energiou. Beseda s ňou sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére a zo všetkých sa pomaly vytrácala tréma a počiatočná ostýchavosť. Lýdia si všetkých získala svojou pokorou a otvorenosťou. Zaujímavo rozprávala o svojom živote, o detstve, o štúdiu a hlavne o začiatkoch v podnikaní. Spomenula nielen úspechy, ale aj úskalia a prekážky, ktoré podnikanie so sebou prináša. Hodinka so vzácnym človekom ubehla  rýchlo, museli sa rozlúčiť, no všetkým bolo jasné, že toto stretnutie  v nich zanechá hlbokú stopu. Stopu ozajstnej ľudskosti, húževnatosti a pokory.

  Z River Parku vyrazili deviataci na Bratislavský hrad, kde si pozreli nádvorie hradu, predajné stánky i živý betlehem.

   Ďalším bodom ich nabitého programu  bola  exkurzia v Národnej banke Slovenska. Hovorca  banky im rozprával  o menovej politike, o Európskej únii,  o dohľade  nad finančným trhom i o vzniku eurobankoviek a euromincí. Ukázal ochranné prvky na bankovkách a prezentoval novú 50eurovú bankovku. Žiaci si pozreli interaktívnu výstavu - Od slovenskej koruny k euru a krátky film o výrobe bankoviek.

  Plní nových vedomostí a poznatkov sa žiaci presunuli na  bratislavské vianočné trhy, ktoré si mohli vychutnať v  plnej kráse. Mrazivé počasie, vianočné koledy, vôňa pečených gaštanov a lokší a  stánky plné vianočných drobností – to všetko dokazovalo, že najkrajšie sviatky roka sú tu. 

  Vyčerpaní, no plní zážitkov výlet  zakončili nákupmi v nákupnom centre Aupark, kde stretli známe tváre ako youtuberov Expl0iteda a Momu, rapera Strapa a moderátorov Adelu Banášovú a Viktora Vinczeho.

  Exkurzia sa vydarila. Cesta nočným rýchlikom späť do Humenného ubehla rýchlo, no zážitky trvalej hodnoty ostanú v pamäti navždy.

   

  Martin Mihaľov

   

   

 • Keď pero píše samo ...

  Keď pero píše samo ...

     Pani učiteľka Daňová už pred niekoľkými rokmi objavila u Klárky Harajdovej 9.a

  obrovský talent v písaní prózy. Deviatačku zapája do rôznych literárnych súťaží, v ktorých žiačka dosahuje krásne úspechy.

  Aj v novembri 2016 sa Klárka zapojila do súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE, ktorú vyhlásil Spolok slovenských spisovateľov a Odbor mladých matičiarov v Sečovciach. Napísala dve poviedky a získala krásne 1. miesto v II. kategórii v próze.

  Srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivosti a ľahké pero pri písaní ďalších poviedok.

   

 • Úspech v regionálnom kole Timravinej studničky

  Úspech v regionálnom kole Timravinej studničky

  Súťaž Timravina studnička každoročne prispieva k  popularizácii pôvodnej slovenskej tvorby.

  Do  XX. ročníka tejto súťaže sa zapojila aj naša škola. V regionálnom kole uskutočnenom 26.10.2016 v priestoroch Vihorlatského múzea si Kristián Feškanič z 5.a vyrecitoval  pekné 2. miesto. Kristián  pod vedením pani učiteľky Anny Daňovej prednášal humornú poviedku Bezhlavý tato.

  Kristiánovi blahoželáme a želáme mnoho úspechov v umeleckom prednese.

   

 • Kudlovský jarmok

  Kudlovský jarmok

  Necelý týždeň pred najkrajšími sviatkami roka, dňa 19.12.2016 na Základnej škole Kudlovskej v Humennom, sa uskutočnil už 10. Kudlovský jarmok. Po roku naša škola znovu otvorila svoju bránu a privítala na vianočnom jarmoku vzácnych návštevníkov – rodičov, starých rodičov, predškolákov, bývalých žiakov alebo len náhodne okoloidúcich. Otvorenie jarmoku patrilo našim mladším spolužiakom, ktorí sa predstavili svojim krásnym vianočným programom. Slávnostnú atmosféru im pomohli dotvoriť aj starší žiaci zaujímavým spevom, tancom či hrou na hudobný nástroj. Spolu sme sa preniesli do sveta vianočných rozprávok, kolied, vinšov a prianí toho najlepšieho a najkrajšieho.

  Po skončení slávnostnej akadémie sa už všetci tešili na pravú jarmočnú atmosféru ponúkanú priestormi našej školy. Zo žiakov sa stali jarmočníci a v stánkoch s radosťou ponúkali svoje výrobky. Ako každý rok, tak aj tento, si žiaci spolu s pani učiteľkami zodpovedne pripravili svoje výrobky. Ruku k dielu priložili neraz aj naši najbližší. O nádherné veci naozaj nebola núdza. Stoly sa prehýbali pod záťažou vianočných dobrôt od výmyslu sveta, ako aj pod svietnikmi, čarovnými ozdobami alebo nežnými anjelmi. Mnohí z nás využili jarmok aj na kúpu darčekov pre svojich najbližších. Privítali sme aj predškolákov z našej materskej školy, ktorí si ako prví mohli zakúpiť to, čo sa im páčilo. Svoju zručnosť si mohli vyskúšať v tvorivých dielňach – práca s papierom, ozdobovanie perníkov vykrajovanie vianočných ozdôb, vyrábanie náramkov, modelovanie a mnoho iného. Keďže naša škola je súčasťou projektu Zelená škola, nesmeli chýbať liečivé sirupy, pečený čaj z jabĺk, aloe vera kvety i sušené bylinky vypestované priamo v našej bylinkovej záhrade. Taktiež prírodný adventný veniec, ktorý si mohli sami zhotoviť či jesenné dekorácie stola. Pre súťaže chtivých boli pripravené športové súťaže, turnaj v stolnom tenise či chytanie rybičiek. Potešiť deti aj vyfotiť sa s nami prišiel sám Mikuláš.

  Je tradíciou, že k nám v tento čas prídu aj študenti zo Stredného odborného učilištia služieb v Humennom. Kaderníčky vytvárali krásne účesy a rôzne farebné variácie mladým pánom a slečnám. Kozmetičky zmaľovali na nepoznanie každého, kto sa pri nich zastavil. Novinkou boli cukrárky, ktoré našich žiakov učili pracovať s marcipánom a vykrajovať vianočné pečivo. Študenti v odbore Hostinský pripravili dve slávnostné tabule na tému Vianoce a Silvester.

  Nasávať vianočnú atmosféru, vôňu perníčkov, vianočného punču, ihličia, vianočné koledy, to všetko  ste mohli zažiť v našej kaviarničke. Aj v tomto roku sa jarmok niesol v znamení ručne vyrobených výrobkov vytvorených našimi žiakmi, ich rodičmi, ale aj učiteľmi. Prekrásne výrobky, voňavé koláčiky, zaujímavé tvorivé dielne sú lákadlá, ktorým len málokto odolá. V jarmočnom duchu sa niesol celý deň  a veríme, že slávnostná nálada a úsmev na tvári plný očakávania nám vydrží čo najdlhšie.

  Prajeme vám nádherné Vianoce a šťastný nový rok 2017.

  Spomienka na náš KUDLOVSKÝ JARMOK  video_KUDLOVSKY_JARMOK.wmv

 • Vianočná ozdoba

  Vianočná ozdoba

  Krásna rozprávková atmosféra vianočných dní nás obklopuje každý rok.

  Tešíme sa na ňu ako na niečo výnimočné, pretože Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku. V tomto predvianočnom čase sme si v škole spríjemnili hodiny výchovy umením, a to vyrábaním rôznych vianočných ozdôb. Niektoré z nich pani učiteľka  poslala do súťaže, ktorú každý rok organizuje MsKs v Humennom pre ZŠ a MŠ.

  Ja som vytvorila snežítko so sobíkom. Inšpirovali ma k tomu vianočné rozprávky, v ktorých soby ťahajú sane s darčekmi pre deti.

  Výroba snežítka nebola náročná, preto ma prekvapilo, ale aj potešilo, keď mi  p. uč. Brečková oznámila, že som získala ocenenie. Cena - darčeková poukážka na kúpu knihy mi urobila veľkú radosť. Do tejto výtvarnej súťaže, ak nájdem inšpiráciu, tak sa určite zapojím aj na budúci rok.

  Ester Paškievičová 8.a

 • Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš? Sladkosti a cukríčky len pre dobré detičky…

  Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš? Sladkosti a cukríčky len pre dobré detičky…

  Čas plynie ako voda...ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas, v ktorom nesmie chýbať náš školský Mikuláš!

  V utorok  6.12.2016 zavítala mikulášska nálada aj na Základnú školu na Kudlovskej ulici. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší obyčajný deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami. .

  Ešte pred prvým zvonením zaplnili žiaci tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. Nálada bola výborná a žiačikovia prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli sv. Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne či rýmovačky sprevádzané hudbou a dobrou náladou. Mikuláš im za to nadelil hŕbu sladkostí, a tak boli nadmieru spokojné  obe strany.

  Mikuláš si vyhradil na triedne návštevy prvé dve vyučovacie hodiny a postupne navštívil prvý až deviaty ročník. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili jeho verní pomocníci anjeli a čertice prevtelené do žiačok deviateho ročníka. Všetko nakoniec dobre dopadlo a po predvedení vrcholných výkonov boli aj žiaci druhého stupňa sv. Mikulášom patrične odmenení.

  Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá na Základnej škole Kudlovská 11 v Humennom každoročne panuje už od začiatku adventu a vyvrcholí vianočnými sviatkami. Tento sviatočný adventný čas bude ešte medzitým umocnený jubilejným 10. Kudlovským jarmokom, na ktorý Vás všetkých pozývame! Nezabudnite nás navštíviť v pondelok 19.decembra 2016, pripravili sme kultúrny program, nebudú chýbať predajné stánky s výrobkami našich žiakov, tvorivé dielne, Vianočná kaviarnička a mnohé ďalšie pripravené aktivity.

   

  Zo srdca Vás pozývame, nech atmosféru Vianoc spolu nasávame!

   

 • Výtvarná súťaž - "Záchranár CO - môj kamarát"

  Výtvarná súťaž - "Záchranár CO - môj kamarát"

  V tomto školskom roku sa žiaci našej školy už druhýkrát zapojili do výtvarnej súťaže s názvom "Záchranár CO - Môj kamarát".

  4. ročník tejto detskej súťaže bol pre našu školu opäť úspešný. Naši výtvarníci - žiaci 2. stupňa nemali ľahkú úlohu. Cieľom súťaže bolo deťmi znázorniť a vytvoriť najzaujímavejšiu postavu záchranára a zachovať pritom farby medzinárodného loga CO a loga EU.

  Do súťaže sa zapojili MŠ, ZŠ aj ZUŠ. Na 1.mieste v kategórii 2. stupeň sa umiestnila výtvarná práca Andrey Spišákovej  zo 6. a triedy a 2. miesto obhájila práca Anny Radovej zo 7. a triedy.

  Víťazné práce z okresného kola postupujú na celoštátne národné kolo, ktoré sa uskutoční 1.marca 2017.  Hodnotné ceny víťazom odovzdal prednosta Okresného úradu v Humennom Ing. Ondrej Múdry.

  Našim dievčatám srdečne blahoželáme.

  Mgr. M. Brečková

   

 • S knihou v ruke dávnym vekom na potulkách stredovekom

  S knihou v ruke dávnym vekom na potulkách stredovekom

  Medzinárodný deň školských knižníc 24.októbra 2016 oslávila naša knižnica podujatím s názvom S knihou v ruke dávnym vekom na potulkách stredovekom. Organizátorky p.uč. Saloková a p.uč. Daňová  sa v projekte, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica, zamerali predovšetkým na zvyšovanie čitateľskej kultúry žiakov  pomocou rôznorodých aktivít a činností v školskej knižnici aj na celej  škole s cieľom prispieť k rozvoju čitateľských zručností  a zároveň  podporiť kladný vzťah k materinskému jazyku. Cieľom podujatia bolo zapojiť počas Medzinárodného dňa školských knižníc všetky deti školy do čítania a načrieť tak do nevyčerpateľnej studnice krásnych povestí a zvestí o našich hradoch a zámkoch, ktoré oslovia malých i veľkých čitateľov, a tak prispejú k rozvoju čitateľskej gramotnosti i všeobecnej inteligencie. 

  Ďalším cieľom bolo hravou formou práce s knihou od Renáty Matúškovej Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch viac spopularizovať knižnicu a dosiahnuť tak ešte väčšiu návštevnosť knižnice, využívanie jej služieb a v neposlednom rade čítanie kníh. Zároveň takýmto spôsobom rozvíjať  aktívne čítanie s porozumením ako zdroj získavania informácií a viesť deti k zmysluplnému tráveniu voľného času, viesť ich k vzájomnej spolupráci vo dvojiciach alebo malých skupinách.

         Náš projekt sme odštartovali dva týždne pred samotným podujatím tým, že zástupca každej zo šestnástich tried našej školy si v školskej knižnici vylosoval hrad, o ktorom bude ich trieda dňa  24. 10. 2016 čítať povesť a v malých skupinách zhotovovať spoločný projekt. Losovali sme v predstihu preto, lebo sme chceli, aby sa žiaci zahrali na detektívov a pátrali po človeku, ktorý sa narodil a strávil časť svojho života v blízkosti vylosovaného hradu.

  Ak sa im ho podarilo nájsť a presvedčili ho, aby k nim prišiel 24.10.2016 spoločne čítať povesť a podelil sa s nimi o zážitky z detstva späté aj s daným hradom, tak odmenou im bolo to, že prvé tri najšikovnejšie triedy čítali v našom krásnom humenskom kaštieli. Vystopovať takého človeka sa podarilo najrýchlejšie triedam: VII. A, III.B a IX.B. Boli to ľudia, ktorí pochádzali z blízkosti Kežmarského hradu, hradu Branč a Bratislavského hradu a v súčasnosti žijú v Humennom.

  Spoločné čítanie prebiehalo 24. 10. 2016 na prvej vyučovacej hodine v priestoroch kaštieľa, v školskej knižnici a v triedach. Čítali štafetovo, nahlas a zrozumiteľne  nielen povesť, ale aj rôzne zaujímavosti a ,,pikošky“ späté s hradom, ktoré sú v tejto skvelej knihe spomenuté. Čítanie v kaštieli zachytila aj Humenská televízia.

  To, či deti pozorne čítali a počúvali, zistil hosť, keď im položil kontrolné otázky. Otázky dával nielen hosť, ale aj deti, ktoré boli zvedavé na zážitky z jeho detstva. A otázkam nebolo konca kraja. No s hosťom sa museli po prvej vyučovacej hodine rozlúčiť, pretože ich čakala druhá časť pondelňajšieho podujatia.

       Úlohou žiakov bolo na 2. a 3. vyučovacej hodine vytvoriť koláž s tematikou vylosovaného hradu. Pracovali vo dvojiciach a malých skupinách a každý prispel svojou troškou do výsledného diela. Vyrábali sa hrady, rieky, lodičky, mosty, postavy, stromy... Všetci museli myslieť na to, že projekt má nielen dobre vyzerať, ale musí mať aj náučný charakter. Po tretej vyučovacej hodine zástupcovia jednotlivých tried doniesli hotové koláže do školskej knižnice, kde bola inštalovaná výstava jednotlivých prác. Práce boli vyhodnotené nezávislou porotou a najlepšie odmenené. Hodnotila sa originalita, vkusnosť a opisnosť koláží. Porota pozostávala z ôsmich členov. Práce hodnotila: pani riaditeľka, obidve pani zástupkyne, pani hospodárka, vedúca školskej jedálne, náš pán školník, jedna pani vychovávateľka a jedna pani upratovačka. A tu sú výsledky. Na 1. stupni sa na 3. mieste umiestnila IV. A  trieda s počtom bodov 6  - Nitriansky hrad, na 2. mieste I. A trieda s počtom bodov 12 – Ľubovniansky hrad,

  na 1. mieste III.A trieda s počtom bodov 17 – Šášovský hrad. Na 2. stupni hodnotenie dopadlo takto: 3. miesto získala VIII.A trieda s počtom bodov 12 – Brekovský hrad,2. miesto VII.A trieda s počtom bodov 13 – Kežmarský hrad, 1. miesto  IX. A trieda s počtom bodov 14 – Oravský hrad. Porota sa však jednohlasne zhodla na tom, že bolo veľmi ťažké vybrať tri najlepšie projekty, lebo všetky boli originálne a precízne spracované. Práce zatiaľ zdobia priestory našej knižnice, ale v blízkej budúcnosti budú krášliť chodby našej školy.

        Známa televízna relácia Dobre vedieť bola predlohou pre vytvorenie tretej aktivity, ktorú sme v tento deň zrealizovali v našej školskej aule.  Súťažiacimi boli  dva tímy pozostávajúce z jedného rodiča a jedného učiteľa. Obecenstvo tvorili žiaci, po dvaja zástupcovia z každej triedy. Okrem toho, že povzbudzovali súťažiacich, zhostili sa aj úlohy žolíkov, ktorí mohli dvakrát pomôcť tímu, ktorý zastupovali, správnou odpoveďou na dané otázky.

  Otázky sa týkali  šestnástich hradov, o ktorých deti čítali a súťažiaci  si správnu odpoveď mohli vybrať z troch možností.  Správnu odpoveď vždy sprevádzali aj vtipne vytvorené dokrútky (videá alebo fotografie) so sprievodným slovom.

  Tím, ktorému sa podarilo určiť správnu odpoveď, získaval pre svojich žolíkov zlaté dukáty (čokoládové). Vo finále mohli jednotlivé tímy staviť získané dukáty do otázky o našej škole. Víťazný tím získané dukáty rozdelil svojim žolíkom. Porazený tím taktiež získal sladkú odmenu.

  Moderátor Martin Mihaľov sa výborne zhostil svojej úlohy, bezprostredne reagoval na odpovede rodičov či učiteľov a spolupracoval so skvelým publikom. Neodmysliteľnou  súčasťou súťaže bola  aj interaktívna prezentácia so zvučkou relácie, s tabuľkou jednotlivých hradov, spracovanými otázkami, gongom pre správnu či nesprávnu odpoveď atď., ktorú vytvorili  naši žiaci Jakub Terek a Emma Kurillová a počas súťaže ju spúšťali a dopĺňali podľa potreby. Celú akciu zdokumentovali fotografiami a videom taktiež naši žiaci, ktorí nám aktívne pomáhali. Všetkým patrí veľké ďakujem.

  Výborná nálada všetkých zúčastnených a konštatovanie rodičov, učiteľov i žiakov (vo svojich hodnoteniach), že takéto akcie by sa mali konať častejšie, nás potešilo a utvrdilo v tom, že súťaž sa vydarila.

      Všetky aktivity naplánované v rámci projektu sa podarilo splniť. Všetci zúčastnení hodnotili akciu veľmi kladne, o čom svedčia aj hodnotenia žiakov,  pani riaditeľky či spontánne poďakovanie rodičov po skončení akcie a vôľa zúčastniť sa takýchto akcií častejšie. Pani učiteľky, ktoré akciu realizovali, skonštatovali, že aj keď je veľmi náročné takúto akciu pripraviť a uskutočniť,  pre radosť v očiach detí, či zlepšenie spolupráce rodičov a školy a  viditeľne rastúci záujem o vypožičiavanie a čítanie kníh, ktoré už pozorujeme počas niekoľkých rokov, sa to oplatí.

   

                                                                                                               

                                                                                   p.uč. Saloková a p.uč. Daňová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 • 057 775 2027

Fotogaléria